top of page

HYTTEBRØYTING SJUSJØEN

INFO

Nedenfor finner du reglement og retningslinjer for brøyting i Pihl AS område på Sjusjøen, utført av Storåsen AS.
Brøyte-entreprenør har en avtale med grunneier om å tilby brøyting til hytteeiere i et område. Deretter gjøres det avtaler direkte mellom hytteeier om brøyting til den enkelte hytte. Dette dreier seg om brøyting av fellesveger, samt stikkveg inn til hytte og p-plass ved hytte.

PRIS

Pris for brøyting indeksreguleres i henhold til gjeldende avtaler i tre sesonger fremover. 21/22, 22/23 og 23/24.
Indeks 08663 vintervedlikehold
Denne er fram t.o.m 2. kvartal i 2023 : 1,1%

Fastprisen Sjusjøen sentrum etter indeksregulering for sesongen 2023/2024 kr 5549,60 eks.mva kr 6937 inkl.mva

Fastprisen innenfor bom Storåsen etter indeksregulering for sesongen 2023/2024 kr 6559,20 eks.mva kr 8199 inkl.mva

Valgfritt nytt brøytealternativ (GJELDER KUN EAK VEL OMRÅDE: ELGÅSEN AKSJØEN KUÅSEN)

Storåsen AS har fått gode tilbakemeldinger for brøyting og bestreber høy servicegrad. Vi har tett og god dialog med velforeninger og grunneiere. Sammen med EAK Vel og grunneier kommer vi her med en alternativ brøyteordning. Samtidig kan man fremdeles velge ordinær avtale (fastpris som nevnt over).

Litt om den nye løsningen
I den nye løsningen foregår bestillingen og administrasjon av betaling for brøyting gjennom APPEN Brøyte.no.

Priser for ny alternativ prøveordning:

- Kr 5560,- inkl mva. Grunnpakke. Inkluderer felles veg + 5 klipp
- Kr 253,- inkl mva pr. klipp utover grunnpakken.

Prisen dekker brøyting av fellesveg, nødvendig vedlikeholds-brøyting ved store mengder snø.
5 klipp med brøyting (som dere som kunde bestiller før dere skal på hytta eller når dere er på hytta. Minimum 24. timer før)


Klipp fungerer slik:
Når dere har brukt opp disse 5 klippene kan det kjøpes flere KLIPP for kr. 253,- inkl. mva. pr brøyting. Alt bestilles og betales i brøyte.no appen.
Vi mener at dette i første omgang vil gjøre det gunstigst for de som bruker hytta lite, eller om du ønsker å rydde egen p-plass innimellom for å holde kostnadene nede.


Snørydding utover dette etter avtale og egne satser

• Turer som er meldt under 24 timer før ankomst belastes kr 800 inkl.mva
• Turer som er meldt under 2 timer før ankomst belastes kr 1200 inkl.mva
• Øyeblikkelig utrykning ved ankomst meldt ved oppmøte belastes kr 2000 inkl.mva

• Strøing av p-plass ved hytte (bestilt av hytteeier), kommer i tillegg stykkpris er: kr 500 inkl. mva.

Hytter med vesentlig større brøytebehov avtales særskilt, eks: utleiehytter, hytter med byggevirksomhet.

• Ved å betale fakturaen for brøyting godtas følgende vilkår / betingelser:
• At det er satt opp brøytestikker på egen stikkveg/ gårdsplass og påse at ønsket område er merket. Se vedlagt instruks for brøytestikkesetting. Er det ikke satt stikker vil ikke brøyting bli gjennomført.
• Ankomst til hytta skal meldes via Brøyte.no via APP. Senest 24 timer før ankomst. Mangler du innlogging ta kontakt via e-post: support@broyte.no eller på telefon 62000818, for å få tildelt tilgang.
• Grindåpning i gjerde atkomstveg må minimum være 3,5m helst 4m bred for at vi skal brøyte innenfor gjerde. Veg/p-plass inn til hytta kan ikke ha stein eller kvist i kjørefelt, og hytteeier er ansvarlig for å påse at dette er i orden.
• Fellesveger brøytes generelt ved snøfall og vind, stikkveger brøytes når brøyting er bestilt via app.
• Teknisk svikt og mangler utenfor vår kontroll kan medføre forsinkelser.
• Fra reguleringsplan for Sjusjøen - Pihl 1.1.10 Flaggstenger tillates ikke oppført, Utendørs radio og tv-antenner og lignende innretning skal plasseres minst mulig eksponert. Eventuelt utelys skal plasseres på bygningsvegg. Det erstattes ikke slike innretninger om det skulle bli skade på dette under brøyting.
• Uvær kan fortsatt innebære at hytteeier må rette seg etter beskjed fra entreprenør om å kjøre bil fram til hovedveg eller andre tiltak.
• Brøytearbeidene starter ved første snøfall på høsten tidligst 01.nov fram til siste snøfall etter påske senest 01. mai.
Ved sene snøfall, når teleløsning har startet, så vil entreprenør i samråd med grunneier kunne stoppe brøyting slik at vegen ikke ødelegges.
• Strøing av fellesveger gjennomføres i spesielt glatte perioder, behovet vurderes av entreprenør. Strøing av gårdsplasser og stikkveger etter nærmere avtale. Ved glatt veg og pågående regnvær skal entreprenør kunne avvente strøing eller andre tiltak til regnet har gitt seg.

BOMAVGIFT

Bomavgift belastes via Youpark.no ved skiltgjenkjenning på Storåsen.
PARKERING langs Birkebeinervegen eller p-plass Storåsen betales med VIPPS til 134915.
• Ved uvær kan Birkebeinervegen bli stengt på kort varsel. Trafikanten må da rette seg etter anvisninger fra Storåsen AS / Pihl AS via nettside / facebook www.storasen.no www.pihlske.no

Faktura sendes ut i september med forfall 1. oktober.
SMS til hytteeiere gjennom Brøyte.no app. Og facebook.

Sentralbord: 62000818
Brøytevakt: 91197360
(benyttes kun ved akutte behov og beskjeder)
Alt hva gjelder vær, føre og andre ikke akutte henvendelser bes tatt med sentralbord i åpningstiden på ukedager eller via mail.

www.storasen.no
Facebook: Storåsen AS
Mail: firmapost@storasen.no

SETTING AV BRØYTESTIKKER

Brøytestikker fåes kjøpt hos:
Gausdal Land (Mesnali)
Kiwi Sjusjøen
Storåsen AS
Utsyr: Brøytestikker, Spett eller bor

Sørg for å ha et spett eller bor for å få brøytestikken ned i bakken. Lag hull i bakken for så og sette brøytestikken ned i bakken slik at denne står stødig og ikke kan blåse ned eller velte. Minimun Ca 15-20 cm ned i bakken. Sørg for å sette ned stikker før kuldegradene kommer da dette gjør jobben unødvendig tung.
Ved merking av ved skal stikkene settes ca 15-20 cm utenfor vegskulder. Vegtraseen p-plass skal være fri for stein, kvist, heller, terrasser, platteng, materaler, møbler o.l og andre hindringer som kan skade utstyr ved brøyting.
Tenk at du skal kunne trekke en strek mellom brøytestikker uten hindringer som kan skade utstyr.

Eks:
Om det er hindringer (stein, kvist, heller, terrasser, platteng, materaler, møbler o.l) inne på gårsplass skal stikker settes i forkant av disse slik at når snøen kommer ser vi tydelig at vi ikke skal brøyte der. Også her ca 15-20cm før hindring.

Eks:
Om det er hindringer (stein, kvist, heller, terrasser, platteng, materaler, møbler o.l) inne på gårsplass skal stikker settes i forkant av disse slik at når snøen kommer ser vi tydelig at vi ikke skal brøyte der. Også her ca 15-20cm før hindring.

bottom of page