Snøbrøyting

VERSJON 15.09.2020.

Til berørte hytteeiere Sjusjøen- Kroksjøen (Sjusjøen Vel område)

Sjusjøen, 15. september, 2020.

INFORMASJONSSKRIV – Brøyting hytteveger

Årlig oppsummerer brøyteentreprenør, grunneier og velforening foregående brøytesesong og man diskuterer pris og opplegg for kommende sesong.  Sesongen 2019-20 var arbeidskrevende og ga store underskudd for entreprenørene på Sjusjøen.  Mer vind og mildvær enn normalt ga høyere kostnader, i tillegg har hyttebruken generelt økt med påfølgende økt brøytebehov.  Bruken av appen «Hyttetjenester» har vært fornuftig men dette har ikke gitt så store innsparinger som man trodde på forhånd. 

Se vedlagte oversikt over inntekter og kostnader sist vinter og hva som vil være prisen kommende vinter i nåværende brøyteopplegg.  Dette innebærer:

 1. Én fast pris for vinteren uavhengig av antall turer man er på hytta. Dvs ikke et tak på 20 turer. Unntatt er hytter i utleie og hytter med byggearbeider med et vesentlig større brøytebehov enn vanlig.  Her gjøres egen avtale med entreprenør.
 2. Brøyteappen «Hyttetjenester» skal fortsatt brukes når man skal på hytta og ønsker brøyting.
 3. Fellesveger brøytes generelt ved snøfall og vind, stikkveger brøytes når man bestiller brøyting.
 4. Uvær kan fortsatt innebære at hytteeier må rette seg etter beskjed fra entreprenør om å kjøre bil fram til hovedveg eller andre tiltak.

Prisøkningen for kommende vinter er stor, men grunneier og velforening har etter grundige vurderinger og samtaler kommet til at vi anbefaler dette for berørte hytteeiere kommende vinter.  Det er viktig at entreprenør har en fornuftig økonomi i brøytingen, sett over en periode på flere år.  Dette har ikke vært tilfelle på Sjusjøen.  I den forbindelse vil vi jobbe med det som mål, å gjøre avtaler med mulige entreprenører for brøyting for en periode på to eller tre år, for å få en bedre forutsigbarhet med hensyn til prising av tjenesten.

Med hilsen

Storåsen AS                 Sjusjøen Vel                              Pihl AS

——————————————————————————————————————–

Fakta om vinterbrøyting på Sjusjøen-Kroksjøen (Sjusjøen Vel område)

 • Brøyte-entreprenør har en avtale med grunneier om å tilby brøyting til hytteeiere i et område. Deretter gjøres det avtaler direkte mellom entreprenør og hytteeier om brøyting til den enkelte hytte.  Dette dreier seg om brøyting av fellesvegene i hytteområdet pluss stikkvegen inn til hytta.
 • Styringen av brøytingen skjer på Sjusjøen gjennom appen «Hyttetjenester».
 • Brøyting av fylkesveg 229 til Storåsen og Nordsetervegen betales av offentlige myndigheter.
 • Brøyting av Birkebeinervegen fra Storåsen til Aksjøen betales av bomavgift som alle – både hytteeiere og dagsbesøk – betaler. De vintrene det brøytes videre til Åstadalen så betales dette særskilt av Pihl.
 • Fortettingstomter og VA-utbygging bidrar til brøyteregnskapet for hytteveger og hovedveger.
 • Brøyting til kommunens pumpestasjoner og høydebasseng betales til brøyteentreprenør som en del av hytteveg-regnskapet.
 • Brøyting til Eidsivas anlegg betales som egne oppdrag for brøyteentreprenør.
 •  
 • Denne prisen reguleres kun med indeks i 3 år framover (kostnadsindeks for drift og vedlikehold av veger).

Til berørte hytteeiere Kroksjøen-Aksjøen

Sjusjøen, 15. september, 2020.

INFORMASJONSSKRIV – Brøyting hytteveger

Årlig oppsummerer brøyteentreprenør, grunneier og velforening foregående brøytesesong og man diskuterer pris og opplegg for kommende sesong.  Sesongen 2019-20 var arbeidskrevende og ga store underskudd for entreprenørene på Sjusjøen.  Mer vind og mildvær enn normalt ga høyere kostnader, i tillegg har hyttebruken generelt økt med påfølgende økt brøytebehov.  Bruken av appen «Hyttetjenester» har vært fornuftig men dette har ikke gitt så store innsparinger som man trodde på forhånd. 

Se vedlagte oversikt over inntekter og kostnader sist vinter og hva som vil være prisen kommende vinter i nåværende brøyteopplegg.  Dette innebærer:

 1. Én fast pris for vinteren uavhengig av antall turer man er på hytta. Dvs ikke et tak på 20 turer. Unntatt er hytter i utleie og hytter med byggearbeider med et vesentlig større brøytebehov enn vanlig.  Her gjøres egen avtale med entreprenør.
 2. Brøyteappen «Hyttetjenester» skal fortsatt brukes når man skal på hytta og ønsker brøyting.
 3. Fellesveger brøytes generelt ved snøfall og vind, stikkveger brøytes når man bestiller brøyting.
 4. Uvær kan fortsatt innebære at hytteeier må rette seg etter beskjed fra entreprenør om å kjøre bil fram til hovedveg eller andre tiltak.

Prisøkningen for kommende vinter er stor, men grunneier har etter grundige vurderinger og samtaler kommet til at vi anbefaler dette for berørte hytteeiere kommende vinter.  Det er viktig at entreprenør har en fornuftig økonomi i brøytingen, sett over en periode på flere år.  Dette har ikke vært tilfelle på Sjusjøen.  I den forbindelse vil vi jobbe med det som mål, å gjøre avtaler med mulige entreprenører for brøyting for en periode  for å få en bedre forutsigbarhet med hensyn til prising av tjenesten.

Med hilsen

Storåsen AS                                            Pihl AS

————————————————————————————————————

Fakta om vinterbrøyting Kroksjøen-Aksjøen

 • Brøyte-entreprenør har en avtale med grunneier om å tilby brøyting til hytteeiere i et område. Deretter gjøres det avtaler direkte mellom entreprenør og hytteeier om brøyting til den enkelte hytte.  Dette dreier seg om brøyting av fellesvegene i hytteområdet pluss stikkvegen inn til hytta.
 • Styringen av brøytingen skjer på Sjusjøen gjennom appen «Hyttetjenester».
 • Brøyting av fylkesveg 229 til Storåsen og Nordsetervegen betales av offentlige myndigheter.
 • Brøyting av Birkebeinervegen fra Storåsen til Aksjøen betales av bomavgift som alle – både hytteeiere og dagsbesøk – betaler. De vintrene det brøytes videre til Åstadalen så betales dette særskilt av Pihl.
 • Fortettingstomter og VA-utbygging bidrar til brøyteregnskapet for hytteveger og hovedveger.
 • Brøyting til kommunens pumpestasjoner og høydebasseng betales til brøyteentreprenør etter avtaler med kommunen.