Snøbrøyting

Vi er leverandør av brøytetjenester for hytter innenfor Pihls område på Sjusjøen. 

Vi benytter appen «Hyttetjenester» for å best ivareta vår leveranse av tjenesten da vær og vindforhold til tider er krevende på Sjusjøen. 

Storåsen AS / Pihl AS

Sjusjøvegen 2185  62000818  firmapost@storasen.no

INFO

Nedenfor finner du reglement og retningslinjer for brøyting i Pihl AS område på Sjusjøen, utført av Storåsen AS.

Brøyte-entreprenør har en avtale med grunneier om å tilby brøyting til hytteeiere i et område. Deretter gjøres det avtaler direkte mellom hytteeier om brøyting til den enkelte hytte. Dette dreier seg om brøyting av fellesveger, samt stikkveg inn til hytte og p-plass ved hytte.

for brøyting indeksreguleres i henhold til gjeldende avtaler i tre sesonger fremover. 21/22, 22/23 og 23/24.

Indeks nr. 08663 Kostnadsindeks for drift og vedlikehold av veger (Vinterdrift av veger)

Denne er fram t.o.m 2. kvartal i 2022 : 16,7%

Fastprisen Sjusjøen sentrum etter indeksregulering for sesongen 2022/2023 kr 5489,6 eks.mva kr 6862 inkl.mva

Fastprisen innenfor bom Storåsen etter indeksregulering for sesongen 2022/2023 kr 6487,6 eks.mva kr 8109,5 inkl.mva, denne faktura deles i to runder og reguleres etter siste kjente indeks i henhold til avtale og går ut henholdsvis i september og januar.

Snørydding utover dette, etter avtale og egne satser

·        Turer som er meldt under 12 timer før ankomst belastes kr 800 inkl.mva

·        Turer som er meldt under 2 timer før ankomst belastes kr 1200 inkl.mva

·        Øyeblikkelig utrykning ved ankomst meldt ved oppmøte belastes kr 2000 inkl.mva

·        Strøing av p-plass ved hytte (bestilt av hytteeier), kommer i tillegg stykkpris er: kr 500 inkl. mva.

 Hytter med vesentlig større brøytebehov avtales særskilt, eks: utleiehytter, hytter med byggevirksomhet.

    Ved å betale fakturaen for brøyting godtas følgende vilkår / betingelser:

Retningslinjer og forutsetninger for brøyteavtale

·        At det er satt opp brøytestikker på egen stikkveg/ gårdsplass og påse at ønsket område er merket. Se vedlagt instruks for brøytestikkesetting. Er det ikke satt stikker vil ikke brøyting bli gjennomført.

·        Ankomst til hytta skal meldes via Hyttetjenester enten via APP eller hjemmeside. Senest 12 timer før ankomst. Mangler du innlogging ta kontakt via e-post: firmapost@storasen.no eller på telefon 62000818, for å få tildelt tilgang.

·        Grindåpning i gjerde atkomstveg må minimum være 3,5m helst 4m bred for at vi skal brøyte innenfor gjerde. Veg/p-plass inn til hytta kan ikke ha stein eller kvist i kjørefelt, og hytteeier er ansvarlig for å påse at dette er i orden.

·        Fellesveger brøytes generelt ved snøfall og vind, stikkveger brøytes når brøyting er bestilt via app/hjemmeside.

·        Teknisk svikt og mangler utenfor vår kontroll kan medføre forsinkelser.

·        Fra reguleringsplan for Sjusjøen – Pihl 1.1.10 Flaggstenger tillates ikke oppført, Utendørs radio og tv-antenner og lignende innretning skal plasseres minst mulig eksponert. Eventuelt utelys skal plasseres på bygningsvegg. Det erstattes ikke slike innretninger om det skulle bli skade på dette under brøyting.

·        Uvær kan fortsatt innebære at hytteeier må rette seg etter beskjed fra entreprenør om å kjøre bil fram til hovedveg eller andre tiltak. 

·        Brøytearbeidene starter ved første snøfall på høsten tidligst 01.nov fram til siste snøfall etter påske senest 01. mai.
Ved sene snøfall, når teleløsning har startet, så vil entreprenør i samråd med grunneier kunne stoppe brøyting slik at vegen ikke ødelegges. 

·        Strøing av fellesveger gjennomføres i spesielt glatte perioder, behovet vurderes av entreprenør.  Strøing av gårdsplasser og stikkveger etter nærmere avtale.  Ved glatt veg og pågående regnvær skal entreprenør kunne avvente strøing eller andre tiltak til regnet har gitt seg. 

Birkebeinervegen

BOMAVGIFT belastes via Youpark.no ved skiltgjenkjenning på Storåsen.

PARKERING langs Birkebeinervegen eller p-plass Storåsen betales med VIPPS til 134915 eller på automat på p-plass på Storåsen.

·        Ved uvær kan Birkebeinervegen bli stengt på kort varsel.  Trafikanten må da rette seg etter anvisninger fra Storåsen AS / Pihl AS via nettside / facebook www.storasen.no www.pihlske.no

Fakturering

Faktura sendes ut i september med forfall 1. oktober.

Kommunikasjon

SMS til hytteeiere gjennom Hyttetjenester app går kun til den som står som eier av hytte.

Sentralbord: 62000818

Brøytevakt: 91197360 (benyttes kun ved akutte behov og beskjeder)

Alt hva gjelder vær, føre og andre ikke akutte henvendelser bes tatt med sentralbord i åpningstiden på ukedager eller via mail.

www.storasen.no

Facebook: Storåsen AS

Mail: firmapost@storasen.no

Setting av Brøytestikker

Brøytestikker fåes kjøpt hos:

Gausdal Land (Mesnali)

Kiwi Sjusjøen

Storåsen AS

Utsyr: Brøytestikker, Spett eller bor

Sørg for å ha et spett eller bor for å få brøytestikken ned i bakken. Lag hull i bakken for så og sette brøytestikken ned i bakken slik at denne står stødig og ikke kan blåse ned eller velte. Minimun Ca 15-20 cm ned i bakken. Sørg for å sette ned stikker før kuldegradene kommer da dette gjør jobben unødvendig tung.

Ved merking av ved skal stikkene settes ca 15-20 cm utenfor vegskulder. Vegtraseen p-plass skal være fri for stein, kvist, heller, terrasser, platteng, materaler, møbler o.l og andre hindringer som kan skade utstyr ved brøyting.

Tenk at du skal kunne trekke en strek mellom brøytestikker uten hindringer som kan skade utstyr.

Eks:

Om det er hindringer (stein, kvist, heller, terrasser, platteng, materaler, møbler o.l) inne på gårsplass skal stikker settes i forkant av disse slik at når snøen kommer ser vi tydelig at vi ikke skal brøyte der. Også her ca 15-20cm før hindring.

Eks:

Eks: stikker satt med god avstand til terrasse samt heller for å indikere ønsket brøytet område.