Graving, massetransport og transport av maskiner og utsyr

Vi utfører alt innen graving og transport. Vi har med tiden opparbeidet bred kompetanse og erfaring. Vi bistår også med nødvendige søknader ved forespørsel

  • Tomtegraving
  • Opparbeiding av veger og vedlikehold
  • Transport
  • Nedgraving av tett tank
  • Utomhusarbeid forskjønning av uteareal
  • Drenering
  • Graving av Strøm
  • VA graving
  • Levering av masser
  • Transport av maskiner og utsyr

Vi er også godkjent i Startbank og innehar Sentral godkjenning i følgende klasser

› Utførelse av Innmåling og utstikking av tiltak i tiltaksklasse 1
› Utførelse av Riving og miljøsanering i tiltaksklasse 1
› Utførelse av Vannforsynings- og avløpsanlegg i tiltaksklasse 2
› Utførelse av Veg- og grunnarbeider i tiltaksklasse 1

Trykk her for å se flere eksempler på oppdrag utført av oss.