Graving og transport

Vi utfører alt innen graving og transport. Vi har med tiden opparbeidet bred kompetanse og erfaring. Vi bistår også med nødvendige søknader ved forespørsel

  • Tomtegraving
  • Opparbeiding av veger og vedlikehold
  • Transport
  • Nedgraving av tett tank
  • Utomhusarbeid forskjønning av uteareal
  • Drenering
  • Graving av Strøm
  • VA graving
  • Levering av masser

Vi er også godkjent i Startbank og innehar Sentral godkjenning i følgende klasser

› Utførelse av Innmåling og utstikking av tiltak i tiltaksklasse 1
› Utførelse av Riving og miljøsanering i tiltaksklasse 1
› Utførelse av Vannforsynings- og avløpsanlegg i tiltaksklasse 2
› Utførelse av Veg- og grunnarbeider i tiltaksklasse 1

Trykk her for å se flere eksempler på oppdrag utført av oss.