Bomstasjon og parkering

BIRKEBEINERVEGEN (Storåsen-Aksjøen) Brøytes MELLOM 07.00-23.00

(Kan stenges på kort varsel hvis været tilsier det)

I vinterhalvåret er Birkebeinervegen brøytet frem til Aksjøen.

INFO til alle som har vinter-bomkort på Storåsen-bommen.

(Gjelder perioden 01.11-30.04)

BOMLØSNING – STORÅSEN

Ønsker du å kjøpe abonnement (klippekort eller sesongkort), gjøres dette via bomleverandørens side www.youpark.no . Dette gjør du ved å trykke «kjøpe abonnement» og søke opp «Storåsen» på lokasjon. 

Herfra får du videre instruksjoner når du har valgt type abonnement og utført kjøpet.
Med denne løsningen administrerer man også enkelt bilbytter selv. Dette kan gjøres så mange ganger man vil, men ikke oftere enn hver 3. dag. (gjelder sesongabonnement)

Merk: Et sesongabonnement gjelder for én bil/ett kjøretøy. Hvis det er aktuelt med flere kjøretøy gjentas kjøpsprosessen så mange ganger som man ønsker.

Klippekort kjøpes på samme måte som abonnement. Klippekort har ikke noen begrensninger på antall biler, og er sånn sett en fordelaktig løsning til f.eks.  bedrifter og familier som disponerer mange biler, men ønsker å få alt på en regning. Kvitteringer for hver enkelt passering, er fortsatt mulig å hente ut via «Min side». Denne siden får man tilgang til etter å ha registrert seg. For en bedrift er det naturlig at det er den som administrerer bilparken, som registrerer bruker og kjøper klippekortet.

Man kan selvsagt også betale for enkeltpasseringer. For å unngå tilleggsgebyr, må dette gjøres innen 48 timer etter passeringstidspunktet ved å søke opp aktuelt kjøretøy på www.youpark.no.

Det er mulig å registrere en bruker ved å legge inn «Betalingskort» som betalingsmetode. Velger man denne metoden vil dette automatisk bli brukt som betalingsmetode neste gang. Det er fortsatt viktig å påse at kjøretøyet ligger inne på «Min Side» på youpark.no før man bruker veien.

Passerer man bommen på Storåsen uten å foreta seg noe innen 48 timer utstedes en faktura med gebyr.

NB! Det er ikke mulig å registrere en passering på et abonnement i etterkant. Abonnementet må være på plass før passering, ellers må man betale som for en enkeltpassering. Ønsker man å passere anonymt er det mulig. Les mer om dette på www.youpark.no/home/faq.

PRISER

  • Enkeltpasseringer: kr 87,-
  • Klippekort: kr 50,-
  • Sesongabonnement for hytteiere Storåsen-Aksjøen per bil: kr 2150,-

For virksomheter/firma med flere ansatte som bruker veien regelmessig gjelder særlig ordning.

NB! Det er skiltet brukerinformasjon før passeringspunktet.

For ytterligere info se: https://www.youpark.no/ og https://www.norgesbom.no/

Fra og med 01.05-31.10 driftes bommen av Pihl AS og alle henvendelser vedrørende sommerdrift bes tatt med de

Tlf: 62334380

https://pihlske.no/aktuelt/refusjon/ 

Parkering på Storåsen-Aksjøen:

 

Parkering på Storåsen og langs Birkebeinervegen

Betales med VIPPS til 134915

Kr 50,- pr. døgn 

Kr 990,- pr. sesong