Tett tank for gråvann

Her er det innstalert tett tank for gråvann.  Slike tiltak er søknadspliktig og vi bidrar gjerne.tett tankavlop

Støtte mur i justert granitt

Prosjektarbeide for privatbolig. støttemuren er 6 meter lang og 3 meter høy.mur

Takk for god hjelp og innspill på prosjektet vårt.

- Privat

Støpt plate

Her har vi utført entreprise på hele grunnarbeidet.tomt øg

Oppdraget ble utført til riktig tid og sluttfaktura var akkurat slik vi avtalte.