Prosjekter

Hafjelltunet for Fundamentgruppen
Nedgraving av tett tank for avløp
Utskifting av bru Aksjøbekken for grunneier Pihl AS
Forskjønning av uteområdet for hytteeier