OPPFORDRING TIL HJEMREISE LØRDAG 14.03.2020

På grunn av utvikling og den store trafikken i fjellet de siste dagene. Er vi som deres entreprenør for brøyting nødt til å komme med en advarsel hva gjelder været som er meldt førstkommende søndag. Det er meldt nedbør i kombinasjon med vind som vil resultere i vanskelig kjøreforhold. Værmeldingen er fremdeles noe usikker, men om den blir slik det er meldt nå så vil det mest sannsynlig kunne bli stengte veger innover fjellet. Vi har pr. nå ca 2 m snø og brøytekanter fra 2-3m. Når dette føyker igjen vil vi trenge flere dager på å få åpnet alle sidevegene. Birkebeinervegen prioriteres. Skal du hjem fra hytta søndag så må du sørge for at bilen er parkert langs Birkebeinervegen. Dette gjelder området Storåsen-Aksjøen.

Vi i Storåsen AS har innført tiltak for å begrense smitte blant våre ansatte, på oppfordring fra helsedirektoratet. Vi har pr. i dag 2 ansatte som er hjemme.

Hver og en er selv ansvarlig for sin egen helse og sikkerhet. Det at det nå er så stor trafikk i fjellet tar vi på alvor.

Beskjed både fra helsemyndigheter og andre helseinstanser om at det beste vi kan gjøre for samfunnet akkurat nå er å holde oss hjemme hvor infrastrukturen og helsepersonell er klare for innbyggerne sine. Vi tar dette svært alvorlig og i og med vi sitter på et stort ansvar hva gjelder vegene så må vi advare om at det kan være stor fare for å blir helt værfaste.

https://www.nrk.no/sorlandet/advarer-folk-mot-a-dra-pa-hytta_-du-kan-ikke-vente-a-fa-hjelp-der-1.14940894

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/rAJ3R8/helsedirektoeren-ikke-dra-paa-hytta