Om Storåsen

Storåsen AS ble etablert i 2012 og drifter nå bomstasjon og parkering på Storåsen. Vi har også annsvaret for veivedlikeholdet. Vi ønsker å yte en god service til hyttefolket på Sjusjøen.