OBS VARSEL! for søndag/mandag 27-28.12.20

Det er på søndag og mandag meldt ekstreme mengder nedbør i kombinasjon med vind. Dette vil resultere i krevende kjøreforhold både for de i bil og for de som skal brøyte. Værkombinasjonen vil gi meget dårlig sikt, så vær varsom og vær synlig om du skulle begi deg ut på bena. Det er derfor slik at vi anbefaler alle med hytte innenfor Storåsen å kjøre bil ut til parkering på Storåsen om de er avhengig av bil søndag/mandag.

Vi kommer til å ha alle mann på dekk, og er i full beredskap.

Vi ønsker at alle tar vare på seg selv, kjør etter forholdene.

Søndag 27. des.

  1. Snø: Gult nivåFarevarselVentes: SnøGult nivåFra lørdag kveld til mandag kveld ventes mye snø i indre og høyereliggende områder. Snøgrensa vil variere fra 300 – 800 meter, høyest snøgrense i sørlige områder. Det ventes omkring 30 cm snø i områder der all nedbøren faller som snø, lokalt kan det komme mer.OmrådeGjelder for Telemark, Vestfold, Buskerud, Vest-Agder, Aust-Agder, Hedmark, Fjellet i Sør-Norge, Oppland, Akershus og Oslo.AnbefalingBeregn noe ekstra tid til transport og kjøring. Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene.KonsekvenserNoen reiser vil kunne få lengre reisetid. Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold. Snøfokk i fjellet gir redusert sikt og mulighet for kolonnekjøring og/eller stengte veier.Tidsperiode
    1. Lørdag 26. desember kl. 22:00 – faren øker
    De tre nivåeneGult – moderat fareOransje – stor fareRødt – ekstrem fare