En allsidig hverdag

Rigging bakkeløp lystgårdsbakken
Nedgraving tett avløpstank
Avretting til terasse
Påføring av matjord
Nedgraving tett avløpstank
Oppussing av gravetrasè
Oppussing rundt hytte
Oppussing rundt hytte
Forksjønning av uteareal
Bygging av veg
Legging av strømkabel
<3
Transport
Utlegging av matjord
Strømkabel
Steinmur
VA
Natursteinsmur
Transport
Nedgraving av tett tank
Transport
Transport
Hafjelltunet
Hafjelltunet
Hafjelltunet
Hafjelltunet
Hafjelltunet
Hafjelltunet
Ny kulvert Aksjøbekken

Til de som ønsker hjelp med tilsyn av hytte

Vi får nå mange henvendelser på ønske om befaring av hyttetak og tilsyn av hytter. Dette er selvfølgelig noe vi i Storåsen AS ønsker å tilby alle dere hytteeiere, som nå dessverre ikke får muligheten til å bruke hyttene deres. Kunden vil bli fakturert for 0,5 t da dette tar noe tid.. Vi reiser til hytta, tar bilder og sender kunden.

For bestilling av tilsyn ta kontakt på telefon 62000818 eller pr. mail firmapost@storasen.no

Det er rekordtung snø på Sjusjøen i år med en tyngde på ca 600kg pr.m2 Mange av takene har en skeivfordeling av vekt p.g.a vint og mildt vær igjennom hele vinteren.

Vi gjør oppmerksom på at Ringsaker kommune til tross for forbudet, tillater hytteeierne å komme til fjellet på dagstur for å selv utføre strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn for å avverge store materielle skader.

Mye snø i fjellet.

OPPFORDRING TIL HJEMREISE LØRDAG 14.03.2020

På grunn av utvikling og den store trafikken i fjellet de siste dagene. Er vi som deres entreprenør for brøyting nødt til å komme med en advarsel hva gjelder været som er meldt førstkommende søndag. Det er meldt nedbør i kombinasjon med vind som vil resultere i vanskelig kjøreforhold. Værmeldingen er fremdeles noe usikker, men om den blir slik det er meldt nå så vil det mest sannsynlig kunne bli stengte veger innover fjellet. Vi har pr. nå ca 2 m snø og brøytekanter fra 2-3m. Når dette føyker igjen vil vi trenge flere dager på å få åpnet alle sidevegene. Birkebeinervegen prioriteres. Skal du hjem fra hytta søndag så må du sørge for at bilen er parkert langs Birkebeinervegen. Dette gjelder området Storåsen-Aksjøen.

Vi i Storåsen AS har innført tiltak for å begrense smitte blant våre ansatte, på oppfordring fra helsedirektoratet. Vi har pr. i dag 2 ansatte som er hjemme.

Hver og en er selv ansvarlig for sin egen helse og sikkerhet. Det at det nå er så stor trafikk i fjellet tar vi på alvor.

Beskjed både fra helsemyndigheter og andre helseinstanser om at det beste vi kan gjøre for samfunnet akkurat nå er å holde oss hjemme hvor infrastrukturen og helsepersonell er klare for innbyggerne sine. Vi tar dette svært alvorlig og i og med vi sitter på et stort ansvar hva gjelder vegene så må vi advare om at det kan være stor fare for å blir helt værfaste.

https://www.nrk.no/sorlandet/advarer-folk-mot-a-dra-pa-hytta_-du-kan-ikke-vente-a-fa-hjelp-der-1.14940894

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/rAJ3R8/helsedirektoeren-ikke-dra-paa-hytta