Birkebeinervegen stengt v.kroksjøen 08/09.2015

Birkebeinervegen vil bli stengt v.kroksjøen kl 11.00 og fram til arbeide avsluttes på ettermiddagen.(forventet ca 16.00)
Vi kommer med oppdatert informasjon så fort veien er åpen.
Omkjørings muligheter om Nordseter eller Ljøsheim.

Utskiftning av Kroksjøbrua oppstart 07.09.2015

Arbeidet med å skifte brua på Kroksjøen vil starte opp førstkommende mandag 07.09.2015,
og i den forbindelse vil vegen kunne bli stengt i kortere perioder noe som vil medføre noe venting.
Det vil også kunne oppstå situasjoner hvor vegen kan bli stengt for en lengre periode,
men dette vil bli varslet på våre nettsider før slik at de som har tenkt seg forbi demningen kan benytte seg av omkjøringsvei Nordseter etc.

Vi ønsker alle en fin høst!