OBS VARSEL FREDAG 22.01.2021

Det er i følge yr.no meldt opp mot 38 cm snø og vind med kast opp i 20 m/s dette medfører svært krevende kjøreforhold og man kan derfor ikke påregne brøyting til ønsket tid. Vegen kan også stenges uten forvarsel Storåsen-Aksjøen. Om vegen stenges blir all brøyting innstilt inntil værhendelsen er over.!

OBS VARSEL! for søndag/mandag 27-28.12.20

Det er på søndag og mandag meldt ekstreme mengder nedbør i kombinasjon med vind. Dette vil resultere i krevende kjøreforhold både for de i bil og for de som skal brøyte. Værkombinasjonen vil gi meget dårlig sikt, så vær varsom og vær synlig om du skulle begi deg ut på bena. Det er derfor slik at vi anbefaler alle med hytte innenfor Storåsen å kjøre bil ut til parkering på Storåsen om de er avhengig av bil søndag/mandag.

Vi kommer til å ha alle mann på dekk, og er i full beredskap.

Vi ønsker at alle tar vare på seg selv, kjør etter forholdene.

Søndag 27. des.

  1. Snø: Gult nivåFarevarselVentes: SnøGult nivåFra lørdag kveld til mandag kveld ventes mye snø i indre og høyereliggende områder. Snøgrensa vil variere fra 300 – 800 meter, høyest snøgrense i sørlige områder. Det ventes omkring 30 cm snø i områder der all nedbøren faller som snø, lokalt kan det komme mer.OmrådeGjelder for Telemark, Vestfold, Buskerud, Vest-Agder, Aust-Agder, Hedmark, Fjellet i Sør-Norge, Oppland, Akershus og Oslo.AnbefalingBeregn noe ekstra tid til transport og kjøring. Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene.KonsekvenserNoen reiser vil kunne få lengre reisetid. Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold. Snøfokk i fjellet gir redusert sikt og mulighet for kolonnekjøring og/eller stengte veier.Tidsperiode
    1. Lørdag 26. desember kl. 22:00 – faren øker
    De tre nivåeneGult – moderat fareOransje – stor fareRødt – ekstrem fare

NY BOMLØSNING F.O.M 01.01.2021

I vinterhalvåret er Birkebeinervegen brøytet frem til Aksjøen.

INFO til alle som har vinter-bomkort på Storåsen-bommen.
(Gjelder perioden 01.11-30.04)

NY BOMLØSNING – STORÅSEN

Fra og med 1. januar 2021 går Storåsen over til ny bom-løsning der automatisk skiltgjenkjenning, blir brukt i stedet for fysisk bom. En trenger dermed heller ikke stoppe for å betale for passeringen eller registrere gyldig passering med «brikke».

NB! Alle passeringskort (plastkort) blir derfor ubrukelige etter nyttår.

Ønsker du å kjøpe klippe- eller sesongabonnement fra 01.01.21, anbefaler vi å kjøpe et slik abonnement på den nye leverandørens hjemmeside www.youpark.no i forkant av oppstart. Dette gjør du ved å trykke «kjøpe abonnement» og søke opp «Storåsen» på lokasjon. Abonnementet vil uansett gjelde fra 01.01.2021 ved forhåndskjøp.

Herfra får du videre instruksjoner når du har valgt type abonnement og utfører kjøpet.
Med den nye løsningen administrerer man også enkelt bilbytter selv. Dette kan gjøres så mange ganger man vil, men ikke oftere enn hver 3. dag.

Merk: Et sesongabonnement gjelder for én bil/ett kjøretøy. Hvis det er aktuelt med flere kjøretøy gjentas kjøpsprosessen så mange ganger som man ønsker.

Klippekort kjøpes på samme måte som abonnement. Klippekort har ikke noen begrensninger på antall biler, og er sånn sett en fordelaktig løsning til f.eks.  bedrifter og familier som disponerer mange biler, men ønsker å få alt på en regning. Kvitteringer for hver enkelt passering, er fortsatt mulig å hente ut via «Min side». Denne siden får man tilgang til etter å ha registrert seg. For en bedrift er det naturlig at det er den som administrerer bilparken, som registrerer bruker og kjøper klippekortet.

Man kan selvsagt også betale for enkeltpasseringer. For å unngå tilleggsgebyr, må dette gjøres innen 48 timer etter passeringstidspunktet ved å søke opp aktuelt kjøretøy på www.youpark.no.

Det er mulig å registrere en bruker ved å legge inn «Betalingskort» som betalingsmetode. Velger man denne metoden vil dette automatisk bli brukt som betalingsmetode neste gang. Det er fortsatt viktig å påse at kjøretøyet ligger inne på «Min Side» på youpark.no før man bruker veien.

Passerer man bommen på Storåsen uten å foreta seg noe innen 48 timer utstedes en faktura med gebyr.

NB! Det er ikke mulig å registrere en passering på et abonnement i etterkant. Abonnementet må være på plass før passering, ellers må man betale som for en enkeltpassering. Ønsker man å passere anonymt er det mulig. Les mer om dette på www.youpark.no/home/faq.

PRISER

  • Enkeltpasseringer: kr 75,-
  • Klippekort for hytteeiere Storåsen-Aksjøen: kr 50,-
  • Sesongabonnement for hytteiere Storåsen-Aksjøen per bil: kr 1850,-

For virksomheter/firma med flere ansatte som bruker veien regelmessig gjelder særlig ordning.

NB! Det blir satt opp skilt med brukerinformasjon før passeringspunktet.

Vi i Storåsen AS håper dette blir en forbedring /forenkling for alle brukere.

For ytterligere info se: https://www.youpark.no/ og https://www.norgesbom.no/

NB: For refusjon av gjenværende klipp på plastkort, send mail til  firmapost@storasen.no oppgi kortnummer innen.01.03.21

Parkering på Storåsen-Aksjøen:

Per døgn kr. 45,-

Parkerings bevis  700,- eks mva