Brøytestikker er hytteeiers ansvar!

Nå har vi vært å sett over de fleste vegene der det skal bli brøytet til vinteren.
Vi ser at det fremdeles er noen hytter som fortsatt mangler å sette opp brøytestikker.
Som det fremgår i reglene for brøyting er dette noe hytteeier selv skal stå for om ikke annet er avtalt med oss.
Vi oppfordrer derfor alle som ikke har fått satt opp brøytestikker om å gjøre dette snarest, og eller ta kontakt slik at vi gjør dette for dere.
Hvis det ikke er stukket opp plass ved hyttene vil vi heller ikke kunne foreta brøyting.

Send gjerne henvendelse ang brøytestikker på mail: ellen.storasen@gmail.com

Mvh Storåsen AS