En allsidig hverdag

Rigging bakkeløp lystgårdsbakken
Nedgraving tett avløpstank
Avretting til terasse
Påføring av matjord
Nedgraving tett avløpstank
Oppussing av gravetrasè
Oppussing rundt hytte
Oppussing rundt hytte
Forksjønning av uteareal
Bygging av veg
Legging av strømkabel
<3
Transport
Utlegging av matjord
Strømkabel
Steinmur
VA
Natursteinsmur
Transport
Nedgraving av tett tank
Transport
Transport
Hafjelltunet
Hafjelltunet
Hafjelltunet
Hafjelltunet
Hafjelltunet
Hafjelltunet
Ny kulvert Aksjøbekken