Støtte mur i justert granitt

Prosjektarbeide for privatbolig. støttemuren er 6 meter lang og 3 meter høy.mur

Takk for god hjelp og innspill på prosjektet vårt.

- Privat