Støpt plate

Her har vi utført entreprise på hele grunnarbeide, inklusive bunnledning.tomt øg

Oppdraget ble utført til riktig tid og sluttfaktura var akkurat slik vi avtalte.