Støpt plate

Her har vi utført entreprise på hele grunnarbeidet.tomt øg

Oppdraget ble utført til riktig tid og sluttfaktura var akkurat slik vi avtalte.