Snøbrøyting

IMG_4996
Vi utfører snøbrøyting av hovedveien fra Storåsen til Aksjøen, samt brøyting av sideveger og fram til hyttene der hvor det er avtalt.

Rettningslinjer for snøbrøyting av hovedvei:

Vi starter opp brøyting kl 07.00 fra Storåsen og avslutter kl 23.00.  Ved ekstremt vær kan det bli nødvendig å stenge vegen.
Brøyting gjennopptas når værforholdene er stabile. Det vil da være info om dette på Storåsen og her på vår hjemmeside.

Vi er også nå blitt hovedentreprenør for Pihls hytteområde på hele Sjusjøen og Legger Regelverk for både «Sjusjøen sentrum» og Storåsen-Aksjøen ved her til orientering.

GENERELL INSTRUKS FOR BRØYTING AV HYTTEVEIER «SJUSJØEN SENTRUM»
Brøyting skjer etter følgende regelverk:
En fast pris betales for brøyting hele vinteren. Denne er fastsatt til kr 3735,- inkl mva for vinteren 2017/2018 etter indeksregulering pr. 1. januar 2017 og skal betales på forhånd i henhold til egen giro. Opplegget innebærer brøyting som følger:

Vinterberedskap starter 1.November og avsluttes 1.mai eller ved teleløsning.
• Alle fellesveier brøytes ved hvert snøfall.
• Stikkveier inn til hyttene brøytes innen fredag kl. 15.00 og i helgene, juleferie, vinterferie og påskeferie. Ved større snøfall på fredager må noe forsinkelser påregnes. Utenom dette send SMS 91 19 73 60
• Hytteeiere skal betale brøyteprisen for å kjøre på brøytet vei. Ureglementert kjøring skal ikke skje og blir påtalt.
• Inkludert i ordinær pris er brøyting av fellesvei, stikkvei inn til hytte og – hvis praktisk mulig – biloppstilling foran hytte.
• Inkludert i ordinær pris er strøing av fellesveger ved spesielt glatt veg.
• Innkjøringsvei og biloppstilling stikkes av hytteeier. Rydding av kvist som henger inn i stikkveien, steiner som stikker opp i stikkvei/gårdsplass og tilstrekkelig bredde mellom portstolper (min. 3,5-4 meter) er hytteeiers ansvar.
• Uvær og langvarige snøfall må påregnes og vil kunne forekomme i fjellområdene.
• Entreprenør skal med egen innsats, beredskapsavtaler og riktig utstyrsvalg gjøre det som er mulig for å holde vegene åpne.
• Framkommelighet til hytta kan likevel bli forhindret og hytteeier må da rette seg etter de anvisninger som gis av entreprenør. Dette kan være kun av/pålessing ved hytta og parkering langs hovedveg, mm.
• Løpende informasjon gis nettbasert.
Vakttelefon er tlf: 91 19 73 60 for akutte formål. Annen kommunikasjon pr mail til:
ellen.storasen@gmail.com
Det tas forbehold om at teknisk svikt kan forsinke brøytingen. Vi legger fortløpende ut oppdateringer om vær og kjøreforhold på vår nettside www.storasen.no
I teleløsningsperioden og ved førefall kan veien bli stengt for trafikk i kortere perioder.

Mvh Storåsen AS
www.storasen.no
Lik oss på facebook «Storåsen AS»

GENERELL INSTRUKS FOR BRØYTING AV HYTTEVEIER STORÅSEN-AKSJEØN
Brøyting skjer etter følgende regelverk:
En fast pris betales for brøyting hele vinteren. Denne er fastsatt til kr 4100,- inkl mva for vinteren 2017/2018 etter indeksregulering pr. 1. januar 2017 og skal betales på forhånd i henhold til egen giro. Bomavgift kommer i tillegg.
Opplegget innebærer brøyting som følger:

Vinterberedskap starter 1.November og avsluttes 1.mai eller ved teleløsning.
• Alle fellesveier brøytes ved hvert snøfall.
• Stikkveier inn til hyttene brøytes innen fredag kl. 15.00 og i helgene, juleferie, vinterferie og påskeferie. Ved større snøfall på fredager må noe forsinkelser påregnes. Utenom dette send SMS 91 19 73 60
• Hytteeiere skal betale brøyteprisen for å kjøre på brøytet vei. Ureglementert kjøring skal ikke skje og blir påtalt.
• Inkludert i ordinær pris er brøyting av fellesvei, stikkvei inn til hytte og – hvis praktisk mulig – biloppstilling foran hytte.
• Inkludert i ordinær pris er strøing av fellesveger ved spesielt glatt veg.
• Innkjøringsvei og biloppstilling stikkes av hytteeier. Rydding av kvist som henger inn i stikkveien, steiner som stikker opp i stikkvei/gårdsplass og tilstrekkelig bredde mellom portstolper (min. 3,5-4 meter) er hytteeiers ansvar.
• Uvær og langvarige snøfall må påregnes og vil kunne forekomme i fjellområdene. Da gjelder:
• Entreprenør skal med egen innsats, beredskapsavtaler og riktig utstyrsvalg gjøre det som er mulig for å holde vegene åpne.
• Framkommelighet til hytta kan likevel bli forhindret og hytteeier må da rette seg etter de anvisninger som gis av entreprenør. Dette kan være kun av/pålessing ved hytta og parkering langs hovedveg, mm.
• Løpende informasjon gis nettbasert.
Vakttelefon er tlf: 91 19 73 60 for akutte formål. Annen kommunikasjon pr mail til:
ellen.storasen@gmail.com
Det tas forbehold om at teknisk svikt kan forsinke brøytingen. Vi legger fortløpende ut oppdateringer om vær og kjøreforhold på vår nettside www.storasen.no
I teleløsningsperioden og ved førefall kan veien bli stengt for trafikk i kortere perioder.

Mvh Storåsen AS
www.storasen.no
Lik oss på facebook «Storåsen AS»