Vegen er farbar

Nedbøren har endelig avtatt. Hovedvegen samt sideveger er nå farbare og hyttene brøytes etter dette og det vil være åpent innn il samtlige hytter innen onsdag.