Brinken VANN

IMG_0420

I forbindelse med isolering av vannledning i Brinken vil vannet være til og fra i denne perioden. Arbeidet er anslått ferdig innen 14. dager.