Brinken VANN

I forbindelse med isolering av vannledning i Brinken vil vannet være til og fra i denne perioden. Arbeidet er anslått ferdig innen 14. dager.